THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/KH-HĐND
Ngày : 14-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq587517-KH-HDND.pdf