THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/HĐND-VP
Ngày : 12-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq586731-HDND-VP.pdf