THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/TB-HĐND
Ngày : 31-05-2019
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Thông báo của BPC HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq585025-TB-HDND.pdf