THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/BC-HĐND
Ngày : 21-05-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2019 của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq581412-BC-HDND.pdf