THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/HĐND-VP
Ngày : 21-05-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Chuẩn bị một số nội dung trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq580725-HDND-VP.pdf