THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/HĐND-VP
Ngày : 16-04-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq569717-HDND -VP.pdf