THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/TB-HĐND
Ngày : 28-03-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi khảo sát tình hình thực hiện một số dự án đã thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq567312-TB-HDND.pdf