THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/TB-HĐND
Ngày : 03-04-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận ủa TT HĐND huyện tại buổi giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện Phú Ninh (Từ năm 2016 đến tháng 12/2018)
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq566313-TB-HDND.pdf