THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/TB-HĐND
Ngày : 27-03-2019
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Tổ chức khảo sát tình hình giải quyết xử lý ý kiến , kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 -HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq563612-KH-HDND.pdf