THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 26-03-2019
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Tài liệu HN Huyện ủy lần thứ 26
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5632Hoi nghi Huyen uy lan thu 26.rar