THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/GM-HĐND
Ngày : 25-03-2019
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc với UBND xã Tam Lãnh về công tác giám sát án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người tha tù trước thời hạn có điều kiện tại xã
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq563112-GM-HDND.pdf