THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/TB-HĐND
Ngày : 25-03-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng -CT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq562110-TB-HDND.pdf