THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/BC-HĐND
Ngày : 25-03-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq562005-BC-HDND.pdf