THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32-CT/HU
Ngày : 21-03-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019 trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Chỉ thị
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5617Chi thi 32 ve lanh dao, chi dao Tong dieu tra dan so nam 2019.pdf