THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/TB-HĐND
Ngày : 13-03-2019
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq558408-TB-HDND.pdf