THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 09/GM-HĐND
Ngày : 11-03-2019
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Tổ chức buổi làm việc về giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam, giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn h
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq558109-GM-HDND.pdf