THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/GM-HĐND
Ngày : 06-03-2019
Người ký : Phan Thanh Tham
Trích yếu : Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq556407-GM-HDND.pdf