THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/TB-HĐND
Ngày : 25-02-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02,3 năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq554305-TB-HDND.pdf