THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/KH-HĐND
Ngày : 28-01-2019
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq551808-KH-HDND.pdf