THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/GM-HĐND
Ngày : 21-01-2019
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq548504-GM-HDND.pdf