THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 08-01-2019
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Tài liệu HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với Đảng bộ cơ quan, trường học, LLVT
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5434tai lieu gui Dang uy khoi co quan, LLVT, truong hoc.rar