THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Tai lieu
Ngày : 07-12-2018
Người ký : Văn phòng huyện ủy
Trích yếu : tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 25
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5341tai lieu hoi nghi huyen uy lan thu 25.rar