THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 114/HĐND-VP
Ngày : 30-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Về việc gửi tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5316114,189,190-HDND.rar