THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 48-GM-HDND
Ngày : 30-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Dự họp kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq531448-GM-HDND.pdf