THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/GTT-HĐND
Ngày : 27-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v giấy triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : GIẤY TRIỆU TẬP
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq530703-GTT-HDND.pdf