THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 72/TB-HĐND
Ngày : 27-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq530572-TB-HDND.pdf