THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/NQ-HĐND
Ngày : 31-10-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về việc thông qua danh mục và mức vốn đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq529912-NQ-HDND.pdf