THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 80/KH-HĐND
Ngày : 19-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq528480-KH-HDND.pdf