THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 45/GM-HĐND
Ngày : 12-11-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq527345-GM-HDND.pdf