THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 70/TB-HĐND
Ngày : 13-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : T/b kết quả kỳ họp thứ 10-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq527270-TB-HDND.pdf