THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 67/TB-HĐND
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : T/b kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq526267-TB-HDND.pdf