THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 93/QĐ-HĐND
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v thành lập Đoàn khảo sát xây dựng KDC NTM KM trên địa bàn huyện (Đoàn 2)
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq525493-QD-HDND.pdf