THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1275/UBND-NV
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Sở Nội vụ với UBND huyện
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5251scan0066.pdf