THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 75/KH-HĐND
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : K/h khảo sát xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq525075-KH-HDND.pdf