THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1274/UBND-VPĐP
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : V/v thẩm định kế hoạch thực hiện đạt chuẩn" xã NTM kiểu mẫu" đối với xã Tam Thái và Tam Phước
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq52491274-CV.pdf