THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 99/NV
Ngày : 08-11-2018
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : v/v phối hợp mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác năm 2019
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5248scan0065.pdf