THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 74/KH-HĐND
Ngày : 06-11-2018
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Kế hoạch khảo sát, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq524474-KH-HDND.pdf