THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 249/GM-UBND
Ngày : 07-11-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch thực hiện " Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu".
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5243249-GM-UBND.pdf