THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 42/LCT
Ngày : 06-11-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 42/LCT NGÀY 05/11/2018 CỦA UBND HUYỆN (điều chỉnh nội dung Hội nghị NTM; Cụm CN Phú Mỹ, Trường TH Thái Phiên) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5243LCT so 42.doc