THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1260/UBND-TNMT
Ngày : 05-11-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : V/v triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019.
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq52411260-UBND-TNMT.pdf