THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 91/LCTT-MTĐT
Ngày : 05-11-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq524005-11.doc