THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 246/GM-UBND
Ngày : 05-11-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : V/v tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện đang bùng phát trên địa bàn huyện.
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5239246-GM-UBND.pdf