THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 245/GM-UBND
Ngày : 05-11-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Giấy mời UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5233245-GM-UBND.pdf