THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Dự thảo Lịch số 42/LCT
Ngày : 03-11-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Dự thảo Lịch công tác số 42/LCT của UBND huyện (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5233LCT so 42.doc