THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 239/GM-UBND
Ngày : 30-10-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Giấy mời họp đánh giá tiến độ, góp ý hoàn chỉnh nội dung dự án sản xuất "Dưa hấu Kỳ Lý"
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5229239-GM-UBND.pdf