THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 41/LCT
Ngày : 30-10-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41/LCT NGÀY 29/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH PHẦN, THỜI GIAN ĐỐI THOẠI VỚI KHU DÂN CƯ NTM KM TẠI XÃ TAM DÂN)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5229LCT so 41.doc