THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 4052/QĐ-UBND
Ngày : 26-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : QĐ: về việc thành lập Hội đồng đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2018-2020
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5225CV 4052.pdf