THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 90/LCTT-MTĐT
Ngày : 29-10-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq522429-10.doc