THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 89/LCTT-MTĐT
Ngày : 22-10-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq522322-10.doc