THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1240/UBND-NV
Ngày : 26-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5215BC Nam Dan van chinh quyen.rar